Столична община със стратегия за развитие на своите е-услуги

Digital-Sofia-02

Столичният общински съвет (СОС) прие единодушно Стратегия за дигитална трансформация на София, съобщиха от пресцентъра на кметството. Тя предвижда столицата да се развива като иновативен, интелигентен, модерен, прогресивен и високотехнологичен град, притегателен център и предпочитано място за живот, бизнес, развойна дейност. Документът има за цел да подобри качеството и да увеличи електронните услуги, предоставяни на бизнеса и гражданите.

В стратегията са заложени и четири основни приоритета:

  • Е-управление,
  • Kомунални услуги;
  • Tранспорт;
  • ИКТ стартъп екосистема.

Стратегията за дигитална трансформация на София е резултат от участието на столицата в програмата „Предизвикателство дигитални градове“ в периода 2018 – 2019 г. Тази инициатива е на Европейската комисия и цели да подпомогне 41 града в ЕС да постигнат устойчив икономически ръст посредством въвеждането и използването на високи технологии. Това е и една от причините дигиталната трансформация на София да се фокусира върху местната екосистема на информационни и комуникационни технологии като по този начин повлияе на всички сфери на обществения и икономическия живот.

По време на създаването на Стратегията бе извършена и цялостна оценка на дигиталната зрялост на града. Според получените резултати столицата се намира на средно към ниско ниво по отношение на този фактор. По два от осемте компонента от оценката – общество и дигитални умения, София демонстрира средно ниво на дигитална зрялост. По останалите шест компонента – отворени данни, управление, поддържащи услуги, инфраструктура, финанси и дигитални компетенции, тя е с ниско ниво на зрялост.

Ние от „Нютренд“ изцяло подкрепяме решението на СОС да разработи и следва подобен документ, който ще помогне на града да се развива много по-динамично и в помощ на хората и бизнеса. В един напрекъснато развиващ се свят дигитализацията вече не е екстра, а абсолютна необходимост, част от цялостната стратегия на всяка компания по пътя към успеха.

Една от основните услуги, предлагани от „Нютренд“ е именно дигиталната трансформация на бизнеса. Разработихме и специален „Наръчник за дигитална трансформация“, който да помогне за по-правилното и пълно разбиране на този процес.

Може да изтеглите наръчника напълно безплатно от този линк.

Коментари

коментара

Коментарите са изключени.

css.php