GEM: Едва 3,5% от българите планират да стартират собствен бизнес

GEM Bulgaria

Около две трети от възрастните в България виждат предприемачеството като добра възможност за кариера, но нивата му все още са ниски и предприемаческият потенциал е неизползван. Това констатира представеният в Бостън световен доклад на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за 2015. GEM Global Report е най-мащабното и авторитетно проучване на предприемачеството в световен мащаб, а страната ни е включена за пръв път.

GEM Bulgaria

GEM изследва динамиката на предприемаческите екосистеми от 1999 г. насам в над 100 икономики по света чрез своята утвърдена и надеждна методология, като събира първични данни от над 200 000 възрастни (18-64 г.) и близо 4000 експерти в сфери с отношение към предприемачеството. През 2015 г. в проучванията са участвали 62 страни, от които 23 са европейски икономики. Данните и анализите на GEM се използват от глобални и регионални финансови институции, инвеститори, национални правителства и местни управи, университети и бизнес асоциации, корпорации, предприемачи, журналисти. Ключовите показатели на GEM са също наблюдавани от Генерална дирекция на Европейската комисия за Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП за целите на Small Business Act и Европейския семестър.

България участва в изследванията през 2015 г. и присъства за първи път в световния доклад, благодарение на подкрепата на Telerik – a Progress company и екипа на GEM Bulgaria – Искрен Кръстев, председател на GEM България, ментор в Start it Smart и Endeavor Bulgaria; Моника Панайотова, член на борда на GEM България, бивш депутат в Европейския парламент, експерт по иновации и сигурност; Мира Кръстева – член на УС на GEM и предприемач с фокус образование; Венета Андонова – директор Научни изследвания в GEM Bulgaria, доцент по бизнес в Американския университет в България и Universidad de los Andes, както и автор на предстоящия доклад за България за 2015.

Един от най-цитираните индикатори на GEM е показателят за предприемаческа активност на ранен етап TEA (total early-stage entrepreneurship), който оценява процента на работещото население, в процес на започване на предприемаческа дейност или е започната през последните 3 години и половина. Най-ефективните икономики в Европа по този показател са Латвия, Естония и Румъния. Те държат високи TEA нива – съответно 14,1%, 13,1% и 10,8%. За сравнение, средното ниво за страните от ЕС е 7,8%. На глобално ниво страната ни не е с най-слабото представяне, но на Европейско ниво сме с най-ниски стойности. Наред с Германия и Италия, в България по-малко от 5% от възрастното население е стартирало скоро или планира да стартира нов бизнес.

В европейски контекст България е на едно ниво с Холандия по индикатора страх от провал. България има по-ниски нива от Гърция, Румъния, Хърватия, Македония, Ирландия и Германия – 33,3%. Страхът от неуспех е много важен индикатор и може да бъде сериозна културна и социална пречка за предприемачеството.

“В България отдаваме висок статус на предприемачеството – 71,5%, като сме на двадесета позиция в света по този индикатор, но не наблюдаваме това да кореспондира на нарастващ брой нови и установени компании. От изключително значение е да се утвърди правилната рамка за условията на предприемачество, което ще разгърне неоползотворен предприемачески потенциал”, споделя Искрен Кръстев.

GEM Bulgaria подготвя своя първи национален доклад, който ще излезе по-късно през 2016 г. и ще предостави задълбочен анализ на събраните данни за България, факторите, които потискат или стимулират предприемаческата дейност чрез сравнителен анализ с други подбрани страни. Това ще отбележи началото на годишните доклади по предприемачество в България, основани на сравними първични данни, придружени от публични събития и отразяване в медиите.

Коментари

коментара

Коментарите са изключени.

css.php